За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.9.2015 г.

Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК"
за обособена позиция № 3 "Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства"

    ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка РД-02-29-141 от 01.06.2015г. с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 3 "Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства"

17.08.2015

17.09.2015

Информация за извършени плащания - 19.11.2015

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Изпълнен договор - 01.06.2016 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност