За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Търгове

 • ОБЯВА
  за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот -публична държавна собственост

 • 11.07.2019

 • ОБЯВА
  за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот -публична държавна собственост

 • 28.03.2018


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност