За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Доклади за дейността

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2023 г.
 • 12.02.2024

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2022 г.
 • 21.02.2023

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2021 г.
 • 20.02.2023

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2020 г.
 • 19.04.2021

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2019 г.
 • 19.04.2021

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2018 г.
 • 04.11.2019

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2017 г.
 • 02.03.2018

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2016 г.
 • 19.01.2017

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2015 г.
 • 17.02.2016

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2014 г.
 • 06.03.2015

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2013 г.
 • 28.02.2014

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2012 г.
 • 04.03.2013

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2011 г.
 • 07.02.2012

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2010 г.
 • 08.02.2011

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2009 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2008 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2007 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2006 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейноста на ДНСК за 2005 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2004 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2003 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2002 г.
 • 07.09.2010


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност