За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Административни услуги
   Е-услуги
   Обратна връзка
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ

* публичният регистър ще се актуализира ежемесечно на 10-то число
*Актуално към 10 Януари 2018 година
 
№ Заповед
Наименование на строежа
Местонахождение

 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта