За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Административни услуги
   Е-услуги
   Обратна връзка
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Регистър на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството съгл. Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството

 
№ лиценз
Име
Град
No лицензИмеГрад
СК-009 "ВИГ КОНТРОЛ" ООД гр.София
СК-011 "КУЦАРОВ КОНСУЛТ" ООД гр.Добрич
СК-017 "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД гр.София
СК-018 ЕТ "БУЛМИТ-ВАЛЕНТИНА ШАРКОВА" гр.Пловдив
СК-050 "ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ" ЕООД гр.Русе
СК-119 ЕТ "СВЕТЛОЗАРА ДРАГАНОВА" гр.София
СК-125 "СИМЕОНОВ" ЕООД гр.Стара Загора
СК-128 "СТРЕК" ЕООД гр.София
СК-145 ЕТ "МИКОЛ - Димитър Николов" гр.Разград
СК-168 КАСТРОЙ З.Г. ЕООД гр.Пловдив
СК-179 СД "ЕКСПЕРТ -И.П. -Борисова,Цанкова и сие" гр.Плевен
СК-180 "СТРИКТ" ООД гр.Пловдив
СК-193 ЕТ "ВЕКТОР - ИНЖ.ПЕТКО СЕЧКОВ" гр.Пазарджик
СК-194 "АСПЕКТ" ООД гр.Русе
СК-223 "КЗР" ООД гр.София
12345678910...
Свидетелствата за оправомощаване са издадени за срок 3 години за надзор в проектирането и 5 години за надзор в строителството. В случай че лицето е оправомощено за надзор в проектирането и строителството, срокът на оправомощаването е 5 години.
Законова база

 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта