За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия на ДНСК
Доклади за дейността на ДНСК
Обявление по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Процедури
Събиране на оферти с обява
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Административни услуги
   Е-услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността старши експерт в отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“, дирекция ФАПТО


 • 18.12.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник на отдел на Регионален отдел НСК Ловеч при РДНСК Северозападен район.


 • 14.12.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши експерт в отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“, дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“.


 • 29.11.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжност Началник на отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Ловеч при РДНСК Северозападен район

 • 27.11.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район


 • 08.11.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжност старши инспектор – 3/три/ бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Добрич, гр. Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 06.11.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ за обявяване на списък за допуснати кандидати за конкурс за длъжност - началник на РДНСК Югоизточен район

 • 06.11.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители За длъжност
  Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район /ЮИР/, гр. Бургас.

 • 19.10.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжност Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район /ЮИР/, гр. Бургас.

 • 19.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Перник при РДНСК Югозападен район.


 • 06.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 06.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността старши инспектор- 2 бр. в Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен район.


 • 06.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността инспектор-3 бр. в Регионален отдел НСК София
  при РДНСК Югозападен район.


 • 06.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността старши инспектор-2 бр. в Регионален отдел НСК София
  при РДНСК Югозападен район.

 • 06.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Пазарджик при РДНСК Южен централен район.


 • 05.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 05.10.2017

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в РОНСК :Монтана, РДНСК СЗР

 • 05.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Враца при РДНСК Северозападен район.


 • 05.10.2017

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в РОНСК Враца, РДНСК СЗР

 • 05.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 05.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Плевен при РДНСК Северозападен район.


 • 05.10.2017

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в РОНСК Плевен, РДНСК СЗР

 • 05.10.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Кюстендил - гр.Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 25.09.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Перник - гр.Перник при РДНСК Югозападен район.

 • 20.09.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност инспектор- 3/три/ бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- София град - гр.София при РДНСК Югозападен район.

 • 20.09.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност старши инспектор - 2/два/ бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София град, гр. София при РДНСК Югозападен район.

 • 20.09.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност инспектор- 3/три/ бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Варна - гр.Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 20.09.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност старши инспектор - 2/два/ бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Варна, гр. Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 20.09.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пазарджик, гр. Пазарджик при РДНСК Южен централен район


 • 18.09.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Враца, гр. Враца при РДНСК Северозападен район


 • 18.09.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Монтана, гр. Монтана при РДНСК Северозападен район.


 • 18.09.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Плевен - гр.Плевен при РДНСК Северозападен район.


 • 18.09.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора - гр. Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.


 • 18.09.2017

 • Съобщение за допълване на Списък за допуснати кандидати за длъжността -младши експерт в отдел Специализирано обслужване , регистър консултанти.

 • 04.07.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурсза длъжността главен инспектор, в отдел „Оперативна дейност“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“

 • 03.07.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши експерт, в отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“

 • 03.07.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността старши инспектор, в отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“

 • 03.07.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор, в отдел „Устройствен контрол“, дирекция „Строителен и устройствен контрол“


 • 26.06.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Строителен и устройствен контрол“


 • 26.06.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността главен инспектор в отдел „Оперативна дейност“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“, гр.София.


 • 14.06.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор в отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“, гр.София.


 • 14.06.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност младши експерт в oтдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“, гр. София.


 • 14.06.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност инспектор – 2бр. в oтдел „Устройствен контрол“ дирекция „Строителен и устройствен контрол“, гр. София.

 • 08.06.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност юрисконсулт – 2бр. в oтдел „Правно-нормативно обслужване“ дирекция „Строителен и устройствен контрол“, гр. София.

 • 08.06.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пазарджик, гр. Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 05.06.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел НСК Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 05.06.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел НСК Враца при РДНСК Северозападен район.

 • 05.06.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Монтана, гр. Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 18.05.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Враца, гр. Враца при РДНСК Северозападен район.


 • 18.05.2017

 • Списък

  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел НСК - Пазарджик при РДНСК Южен централен район


 • 16.05.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пазарджик, гр. Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 26.04.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Враца при РДНСК Северозападен район.

 • 13.04.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 13.04.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Враца,
  гр. Враца при РДНСК Северозападен район.


 • 27.03.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Монтана,
  гр. Монтана при РДНСК Северозападен район.


 • 27.03.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пазарджик,
  гр. Пазарджик при РДНСК Южен централен район.


 • 27.03.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  старши инспектор в отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“/СОРК/, дирекция „Оперативна дейност и контрол“


 • 15.12.2016

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор в отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“, Дирекция „Оперативна дейност и контрол“


 • 28.11.2016


 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Софийска област при РДНСК Югозападен район.

 • 11.11.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор-2 бр. в Регионален отдел НСК София при РДНСК Югозападен район.

 • 11.11.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността инспектор- 2 бр. в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК Южен централен район /ЮЦР/

 • 10.11.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Смолян при РДНСК Южен централен район.

 • 10.11.2016

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността инспектор- 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” София - гр. София при РДНСК Югозападен район.

 • 25.10.2016

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област - гр. София при РДНСК Югозападен район.

 • 25.10.2016

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността инспектор- 2 бр. в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Южен централен район - гр. Пловдив. • 24.10.2016

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Смолян, гр. Смолян при РДНСК Южен централен район.

 • 24.10.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор/2 бр./ в Регионален отдел НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район.


 • 26.09.2016

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор- 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас - гр. Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 09.09.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 07.07.2016

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Кюстендил, гр.Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 20.06.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 26.05.2016

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора - гр. Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 09.05.2016

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  началник на отдел на Регионален отдел НСК - Силистра
  при РДНСК Северен централен район

 • 25.02.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Силистра
  при РДНСК Северен централен район.

 • 25.02.2016

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Силистра - гр. Силистра при РДНСК Северен централен район

 • 08.02.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в регионален отдел НСК Силистра, РДНСК Северен централен район .

 • 26.11.2015

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Координация и контрол“,РДНСК Североизточен район, гр. Варна.

 • 26.11.2015

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Силистра при РДНСК Северен централен район.


 • 10.11.2015

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността юрисконсулт в отдел „Координация и контрол“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Североизточен район, гр.Варна.


 • 10.11.2015

 • Резултати от проведения практически изпит и Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността „финансов контрольор“ на ДНСК

 • 24.04.2015

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността финансов контрольор

 • 09.04.2015

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността финансов контрольор

 • 09.04.2015

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността финансов контрольор на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/.

 • 23.03.2015

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 22.12.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши инспектор в Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 19.12.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 19.12.2014

 • Списък
  На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК – Варна при РДНСК Североизточен район

 • 19.12.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 19.12.2014

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора - гр. Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 04.12.2014

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 3 (три) броя, в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна - гр. Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 03.12.2014

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна - гр. Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 03.12.2014

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Пазарджик - гр. Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 02.12.2014

 • Списък
  на недопуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК – Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 28.07.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт на Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 28.07.2014

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Смолян при РДНСК Южен централен район

 • 28.07.2014

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността началник Регионалена дирекция за национален строителен контрол Североизточен район

 • 21.07.2014

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Добрич - гр. Добрич при РДНСК Североизточен район;

 • 09.07.2014

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Смолян - гр. Смолян при РДНСК Южен централен район.

 • 09.07.2014

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  обявява конкурс за длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Североизточен район - гр. Варна

 • 01.07.2014

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Шумен при РДНСК Североизточен район.

 • 09.06.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 05.06.2014

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Шумен - гр. Шумен при РДНСК Североизточен район

 • 20.05.2014

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора - гр. Стара Загора при РДНСК Югоизточен район

 • 19.05.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 14.05.2014

 • ОБЯВЛЕНИЕ
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Кюстендил - гр. Кюстендил при РДНСК

 • 24.04.2014

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Ловеч при РДНСК Северозападен район.

 • 02.12.2013

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Ловеч -гр. Ловеч при РДНСК Северозападен район.

 • 15.11.2013

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурсза длъжността инспектор в отдел „Координация и контрол“, РДНСК Северозападен район-гр.Враца

 • 03.06.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор – 3 бр. в Регионален отдел НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 23.05.2013

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  За длъжността инспектор в отдел „Координация и контрол”, РДНСК Северозападен район - гр.Враца

 • 18.05.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  юрисконсулт в отдел „Координация и контрол”,
  РДНСК Североизточен район.

 • 07.05.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 3 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас-гр.Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 07.05.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю за длъжността инспектор - 2 бр. в Регионален отдел НСК София-РДНСК Югозападен район

 • 26.04.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в отдел „Координация и контрол”, РДНСК Североизточен район- гр.Варна.

 • 19.04.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор - 2бр. в Регионален отдел НСК София, РДНСК Югозападен район

 • 15.04.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник на отдел на Регионален отдел НСК Сливен при РДНСК Югоизточен район.

 • 12.04.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 12.04.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” София-гр.София при РДНСК Югозападен район.

 • 29.03.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен-гр.Сливен при РДНСК Югоизточен район

 • 26.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю за длъжността юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност и юрисконсулт в отдел „Контрол и изпълнение”в
  Дирекция ОДК

 • 26.03.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол” - Монтана - гр.Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 25.03.2013

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК – Враца при РДНСК Северозападен район

 • 25.03.2013

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Враца при РДНСК Северозападен район.

 • 25.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю за длъжността юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност и юрисконсулт в отдел „Контрол и изпълнение”в
  Дирекция ОДК

 • 25.03.2013

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  инспектор в Регионален отдел НСК - Бургас при РДНСК Югоизточен район

 • 15.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  инспектор- 2 бр. в Регионален отдел НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 15.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  инспектор в Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 15.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжностите юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност и юрисконсулт в отдел „Контрол и изпълнение ”в Дирекция ОДК

 • 08.03.2013

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК – Ловеч при РДНСК Северозападен район

 • 08.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  инспектор в Регионален отдел НСК Ловеч при
  РДНСК Северозападен район.

 • 08.03.2013

 • Относно: Промяна на часа за провеждане на конкурса за длъжност инспектор в РО НСК Добрич

 • 08.03.2013

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК - Разград при РДНСК Северен централен район

 • 07.03.2013

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Разград при РДНСК Северен централен район.

 • 07.03.2013

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Враца - гр.Враца при РДНСК Северозападен район.

 • 07.03.2013

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 05.03.2013

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 04.03.2013

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Варна - гр.Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 26.02.2013

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас-гр.Бургас при РДНСК Югоизточен район

 • 25.02.2013

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжностите:
  - юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност” при Дирекция „Оперативна дейност и контрол”
  - юрисконсулт в отдел „Контрол и изпълнение” при Дирекция „Оперативна дейност и контрол”

 • 19.02.2013

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Ловеч -гр.Ловеч при РДНСК

 • 19.02.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Разград -гр.Разград при РДНСК Северен централен район.

 • 18.02.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Добрич - гр.Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 14.02.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел Софийска област при РДНСК Югозападен район.

 • 14.01.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 03.01.2013

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК – Кюстендил при РДНСК Югозападен район

 • 03.01.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел Софийска област при РДНСК Югозападен район.

 • 14.12.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Кюстендил, гр.Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 14.12.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен-гр.Сливен при РДНСК Югоизточен район

 • 13.12.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Търговище при РДНСК Североизточен район.

 • 06.12.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 30.11.2012

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С:
  1. За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район с място на работа -гр.София.


 • 27.11.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Търговище - гр.Търговище при РДНСК Североизточен район

 • 19.11.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Добрич-гр.Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 13.11.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен-гр.Сливен при РДНСК Югоизточен район

 • 09.11.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор- 2 бр. в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Северен централен район.

 • 02.11.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен вътрешен одитор в Дирекция за национален строителен контрол

 • 22.10.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурсза длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Габрово при РДНСК Северен централен район.

 • 19.10.2012

 • Списък

  На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК – Габрово при РДНСК Северен централен район

 • 19.10.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Сливен при РДНСК Югоизточен район.

 • 15.10.2012

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 • 15.10.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Търговище при РДНСК Североизточен район.

 • 08.10.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността главен вътрешен одитор в Дирекция за национален строителен контрол

 • 04.10.2012

 • ОБЯВЛЕНИЕ
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 • 01.10.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 01.10.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 01.10.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Перник при РДНСК Югозападен район.

 • 01.10.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен-гр.Сливен при РДНСК Югоизточен район

 • 27.09.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Търговище - гр.Търговище при РДНСК Североизточен район

 • 20.09.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Перник - гр.Перник при РДНСК Югозападен район.

 • 13.09.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Пазарджик-гр.Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 13.09.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Добрич-гр.Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 13.09.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Кърджали при РДНСК Южен централен район.

 • 13.08.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурсза длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Кърджали при РДНСК Южен централен район.

 • 13.08.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю в конкурса за длъжността началник регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район.

 • 09.08.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 03.08.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС:
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Кърджали - гр.Кърджали при РДНСК Южен централен район.

 • 25.07.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС:
  За длъжността началник отдел в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Кърджали - гр.Кърджали при РДНСК Южен централен район

 • 25.07.2012

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С за длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Добрич-гр.Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 23.07.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор РО НСК Пазарджик , РДНСК ЮЦР

 • 16.07.2012

 • СПИСЪК
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор
  РО НСК Пазарджик, РДНСК ЮЦР

 • 16.07.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел Софийска област при РДНСК Югозападен район.

 • 16.07.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор РО НСК Търговище, РДНСК СИР

 • 05.07.2012

 • С П И С Ъ К
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор РО НСК Търговище, РДНСК СИР

 • 05.07.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел РО НСК Търговище, РДНСК СИР

 • 05.07.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район

 • 02.07.2012

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор в Регионален отдел НСК – Кюстендил при РДНСК Югозападен район

 • 02.07.2012

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността младши инспектор в Регионален отдел НСК Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 02.07.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район с място на работа -гр.София.

 • 28.06.2012

 • ОБЯВЛЕНИЕ
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността младши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 27.06.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Търговище - гр. Търговище при РДНСК Североизточен район

 • 18.06.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността младши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” , гр.Търговище при РДНСК Североизточен район.

 • 18.06.2012

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността младши инспектор в регионален отдел „Национален строителен контрол”- Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 15.06.2012

 • Обява конкурс
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район- гр.София

 • 13.06.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 07.06.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор в Регионален отдел НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 07.06.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел НСК Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 05.06.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 21.05.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността младши инспектор - 3 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 21.05.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността
  началник отдел на Регионален отдел НСК Кърджали
  при РДНСК Южен централен район.

 • 21.05.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел НСК Пазарджик при РДНСК Южен централен район

 • 15.05.2012

 • Списък

  На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор в Регионален отдел НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район

 • 14.05.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю в конкурс за длъжността младши юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност”, Дирекция ОДК

 • 14.05.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Кърджали - гр.Кърджали при РДНСК Южен централен район

 • 04.05.2012

 • Списък

  на кандидатите, подали документи за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност”, Дирекция ОДК

 • 27.04.2012

 • Списъкът на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност”, Дирекция ОДК ще бъде обявен на 27.04.2012г.


 • 26.04.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността младши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” , гр.Търговище при РДНСК Североизточен район.

 • 26.04.2012

 • С П И С Ъ К

  на допуснатите кандидати до интервю в конкурс за длъжността младши юрисконсулт отдел „Правно-нормативно обслужване” при Дирекция „Строителен и устройствен контрол”.

 • 24.04.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК – Русе при РДНСК Северен централен район”

 • 17.04.2012

 • Списък

  На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК -Русе при РДНСК- Северен централен район

 • 17.04.2012

 • Списък

  На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район

 • 17.04.2012

 • С П И С Ъ К

  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт отдел „Правно-нормативно обслужване” при Дирекция „Строителен и устройствен контрол”.

 • 09.04.2012

 • С П И С Ъ К

  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор - 2бр. отдел КК, РДНСК СЗР

 • 09.04.2012

 • ОБЯВЛЕНИЕ
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността младши юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност” при Дирекция „Оперативна дейност и контрол”.

 • 06.04.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността началник отдел в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Русе при РДНСК Северен централен район, гр. Русе.

 • 30.03.2012

 • ОБЯВЛЕНИЕ
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността началник отдел в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Търговище – гр. Търговище при РДНСК Североизточен район

 • 29.03.2012

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността младши юрисконсулт - 2 бр. в отдел „Правно-нормативно обслужване” при Дирекция „Строителен и устройствен контрол”.

 • 23.03.2012

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността младши инспектор- 2 бр. в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Северозападен район-гр.Враца

 • 20.03.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  младши юрисконсулт в отдел „Административно-правно обслужване, координация и отчет”, Дирекция ФАПТО

 • 15.03.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  старши юрисконсулт в отдел „Административно - правно обслужване, координация и отчет”, Дирекция ФАПТО

 • 15.03.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  младши инспектор- 2 бр. в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Северен централен район

 • 15.03.2012

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността младши инспектор- 2 бр. в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Северен централен район, гр. Русе.

 • 27.02.2012

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността старши юрисконсулт в отдел „Административно-правно обслужване, координация и отчет” при Дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване”.

 • 27.02.2012

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността младши юрисконсулт в отдел „Административно-правно обслужване, координация и отчет” при Дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване”.

 • 27.02.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор в Регионален отдел НСК Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 20.02.2012

 • С П И С Ъ К
  на недопуснатите кандидати до интервю в конкурса за длъжността младши инспектор - отдел КК, РДНСК Югозападен район


 • 13.02.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до интервю в конкурс за длъжността младши инспектор - отдел КК, РДНСК Югозападен район

 • 13.02.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен централен район.

 • 10.02.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Южен централен район.

 • 10.02.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността младши юрисконсулт отдел „Координация и контрол” при РДНСК Южен централен район.

 • 10.02.2012

 • О Б Я В Л Е Н И ЕДирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • 02.02.2012

 • С П И С Ъ К
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор – отдел НСК Бургас, РДНСК ЮИР

 • 30.01.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор – отдел НСК Бургас, РДНСК ЮИР

 • 30.01.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор – отдел КК, РДНСК Югозападен район

 • 30.01.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор – отдел КК, РДНСК СЗР

 • 30.01.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС за длъжността младши юрисконсулт в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Южен централен район.
 • 23.01.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС за длъжността младши инспектор в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Южен централен район.
 • 23.01.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС за длъжността младши инспектор- 2 бр. в регионален отдел „Национален строителен контрол”- Варна при РДНСК Североизточен район.
 • 23.01.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността младши инспектор- 2 бр. в регионален отдел „Национален строителен контрол”- Варна при РДНСК Североизточен район.
 • 23.01.2012

 • Обява конкурс за младши инспектор в отдел "Координация и контрол" при РДНСК Югозападен район.
 • 12.01.2012

 • Обява конкурс за младши инспектор - 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас при РДНСК Югоизточен район.
 • 11.01.2012

 • Обява конкурс за младши инспектор - 2 бр. в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Северозападен район.
 • 11.01.2012

 • СПИСЪК на не допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Бургас РДНСК Югоизточен район.
 • 05.08.2011

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Бургас РДНСК Югоизточен район.
 • 05.08.2011

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността
   младши инспектор сектор Ловеч РДНСК Северозападен район.

 • 04.08.2011

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши инспектор сектор Търговище РДНСК Североизточен район.
 • 02.08.2011

 • СПИСЪК на не допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Търговище РДНСК Североизточен район.
 • 02.08.2011

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Търговище РДНСК Североизточен район.
 • 02.08.2011

 • Списъците на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността  младши и старши инспектор сектор Търговище
 • 01.08.2011

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността
   младши инспектор сектор Пазарджик РДНСК Южен централен район.

 • 01.08.2011

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността
   младши юрисконсулт сектор Пазарджик РДНСК Южен централен район.

 • 01.08.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Ловеч при РДНСК Северозападен район.
 • 19.07.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район.
 • 19.07.2011

 • ОБЯВA КОНКУРС за длъжността младши юрисконсулт в Сектор Пазарджик при РДНСК Южен централен район
 • 15.07.2011

 • ОБЯВA КОНКУРС за длъжността младши инспектор в Сектор Пазарджик при РДНСК Южен централен район
 • 15.07.2011

 • ОБЯВA КОНКУРС За длъжността младши инспектор в Сектор Търговище при РДНСК Североизточен  район
 • 14.07.2011

 • ОБЯВA КОНКУРС За длъжността старши инспектор в Сектор Търговище при РДНСК Североизточен  район
 • 14.07.2011

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Видин РДНСК Северозападен район
 • 28.06.2011

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Габрово РДНСК Северен централен район.
 • 22.06.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Видин при РДНСК Северозападен район.
 • 10.06.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Габрово при РДНСК Северен централен район
 • 06.06.2011

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурсза длъжността младши инспектор сектор Стара Загора РДНСК Югоизточен район.
 • 03.06.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Стара Загора при РДНСК Югоизточен район
 • 16.05.2011

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Кърджали РДНСК Южен Централен район
 • 09.05.2011

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Шумен РДНСК Североизточен район.
 • 02.05.2011

 • Обява конкурс за длъжността Младши юрисконсулт в Сектор Кърджали при РДНСК Южен централен район
 • 21.04.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Шумен при РДНСК Североизточен район
 • 13.04.2011

 • Важно съобщение за всички кандидати участвали в конкурса за длъжността младши инспектор сектор София при РДНСК Югозападен район
 • 04.04.2011

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор София РДНСК Югозападен район.
 • 21.03.2011

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор София РДНСК Югозападен район.
 • 21.03.2011

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Плевен РДНСК Северозападен район.
 • 18.03.2011

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Варна РДНСК Североизточен район.
 • 07.03.2011

 • Обявa конкурс за длъжността Младши юрисконсулт в Сектор Плевен при РДНСК Северозападен район
 • 01.03.2011

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор София РДНСК Югозападен район.
 • 25.02.2011

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор София РДНСК Югозападен район.
 • 25.02.2011

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор- 2 броя, с Русе РДНСК Северен централен район.
 • 21.02.2011

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Ловеч РДНСК Северозападен район.
 • 21.02.2011

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Велико Търново РДНСК Северен централен район.
 • 21.02.2011

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор, с образователно- квалификационна степен „средно” сектор Бургас РДНСК Югоизточен район.
 • 21.02.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши юрисконсулт в Сектор Варна при РДНСК Североизточен район
 • 18.02.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор София при РДНСК Югозападен район – 5 бр.
 • 08.02.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Русе при РДНСК Северен централен  район
 • 04.02.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Ловеч при РДНСК Северозападен район
 • 03.02.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район
 • 02.02.2011

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Велико Търново при РДНСК Северен централен район
 • 02.02.2011

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Русе при РДНСК – Северен централен район
 • 20.12.2010

 • СПИСЪК на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Русе при РДНСК – Северен централен район
 • 20.12.2010

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Кюстендил РДНСК- Югозападен район
 • 20.12.2010

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Пловдив РДНСК Южен централен район.
 • 20.12.2010

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Пловдив при РДНСК – Южен централен район
 • 20.12.2010

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Пловдив при РДНСК- Южен централен район
 • 20.12.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Бургас РДНСК Югоизточен район.
 • 07.12.2010

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Бургас РДНСК Югоизточен район.
 • 07.12.2010

 • Обявявам конкурс длъжността Младши юрисконсулт в Сектор Русе при РДНСК Северен централен район
 • 06.12.2010

 • Обявявам конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Пловдив при РДНСК Южен централен район
 • 06.12.2010

 • Обявявам конкурс за длъжността Младши юрисконсулт в Сектор Пловдив при РДНСК Юженц ентрален район
 • 06.12.2010

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Кюстендил при РДНСК Югозападен район – 2 бр
 • 02.12.2010

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район
 • 18.11.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник сектор Варна към РДНСК Североизточен район
 • 18.11.2010

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник сектор Варна при РДНСК Североизточен район
 • 18.11.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор София РДНСК Югозападен район.
 • 08.10.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Варна РДНСК Североизточен район.
 • 07.10.2010

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Варна РДНСК Североизточен район.
 • 07.10.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор сектор Русе РДНСК Северен Централен район

 • 04.10.2010

 • С П И С Ъ К
  На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Враца при РДНСК Северозападен район

 • 04.10.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Враца РДНСК Северозападен район

 • 04.10.2010

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор София при РДНСК Югозападен район.
 • 23.09.2010

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Варна при РДНСК Североизточен район.
 • 20.09.2010

 • Обява конкурс за длъжността Младши юрисконсулт в Сектор Враца при РДНСК Северозападен район
 • 17.09.2010

 • Обява конкурс за длъжността младши инспектор в Сектор Русе при РДНСК Северен централен район – 2 бр.
 • 17.09.2010

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
  За допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Хасково РДНСК Южен централен район.

 • 19.08.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността  младши юрисконсулт сектор Хасково РДНСК Южен централен район.
 • 16.08.2010

 • Списък На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността  младши юрисконсулт сектор Хасково при РДНСК Южен Централен район.
 • 16.08.2010

 • Обява конкурс за длъжността Младши юрисконсулт в Сектор Хасково при РДНСК Южен Централен район
 • 28.07.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Силистра при РДНСК Северен централен район.
 • 12.07.2010

 • Обявява конкурс за длъжността Младши юрисконсулт в Сектор Силистра при РДНСК Северен Централен район.
 • 25.06.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Силистра при РДНСК Северен централен район
 • 07.06.2010

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Силистра при РДНСК Северен централен район
 • 07.06.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Кърджали при РДНСК Южен централен район.
 • 07.06.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Ловеч при РДНСК Северозападен район.
 • 07.06.2010

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността  Началник на РДНСК Югозападен район.
 • 27.05.2010

 • С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността  Началник на РДНСК Югозападен район.
 • 27.05.2010

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността  „младши инспектор” в сектор Търговище при РДНСК Североизточен район.
 • 27.05.2010

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Началник Сектор Ловеч при РДНСК Северозападен район
 • 20.05.2010

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Началник Сектор Силистра при РДНСК Северен Централен район
 • 20.05.2010

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Началник Сектор Кърджали при РДНСК Южен Централен район
 • 19.05.2010

 • Обявление за конкурс за длъжността Началник РДНСК Югозападен район
 • 10.05.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Брагоевград при РДНСК Югозападен район
 • 10.05.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността младши юрисконсулт в отдел "Финансово обслужване, управление на собствеността и човешки ресурси", Дирекция "Финансово и техническо обслужване" при ДНСК
 • 10.05.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Пловдив при РДНСК Южен централен район
 • 03.05.2010

 • Обявление за длъжността Младши юрисконсулт в отдел “Финансово обслужване, управление на собствеността и човешки ресурси”, Дирекция „Финансово и техническо обслужване” при ДНСК.
 • 22.04.2010

 • Обявление конкурс за длъжността Началник Сектор Благоевград при РДНСК Югозападен район
 • 20.04.2010

 • Обявление за конкурс за длъжността Началник Сектор Пловдив при РДНСК Южен Централен район
 • 19.04.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник сектор Пазарджик при РДНСК Южен централен район
 • 13.04.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Варна при РДНСК Североизточен район.
 • 06.04.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор София при РДНСК Югозападен район.
 • 06.04.2010

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор София при РДНСК Югозападен район.
 • 06.04.2010

 • Обява конкурс за длъжността
  Началник Сектор Пазарджик при РДНСК Южен Централен район

 • 25.03.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Плевен при РДНСК Северозападен район
 • 22.03.2010

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Плевен при РДНСК Северозападен район
 • 22.03.2010

 • Обявява конкурс за длъжността Началник Сектор София при РДНСК Югозападен район
 • 18.03.2010

 • Обявява конкурс за длъжността Началник Сектор Варна при РДНСК Североизточен район
 • 18.03.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Перник при РДНСК Югозападен район.
 • 15.03.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник на РДНСК Югоизточен район.
 • 15.03.2010

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник на РДНСК Югоизточен район.
 • 15.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността Началник сектор Търговище при РДНСК Североизточен район.

 • 08.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор сектор Пловдив при РДНСК Южен централен район.

 • 08.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор сектор Пловдив при РДНСК Южен централен район.

 • 08.03.2010

 • Обявява конкурс за длъжността Началник Сектор Плевен при РДНСК Северозападен район
 • 04.03.2010

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт сектор Пазарджик при РДНСК Южен централен район.
 • 04.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността Началник сектор Добрич
  при РДНСК Североизточен район.

 • 01.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността Началник сектор Ямбол
  при РДНСК Югоизточен район.

 • 01.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността Началник сектор Видин
  при РДНСК Северозападен район.

 • 01.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността Началник сектор Габрово
  при РДНСК Северен централен район.

 • 01.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на недопуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността Началник сектор Габрово
  при РДНСК Северен централен район.

 • 01.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността Началник сектор Разград при РДНСК Югозападен район.

 • 01.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността Началник сектор Смолян
  при РДНСК Южен централен район.

 • 01.03.2010

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността Началник сектор Софийска област при
  РДНСК Югозападен район.

 • 01.03.2010

 • Обявява конкурс за длъжността Началник Сектор Перник при РДНСК Югозападен район.
 • 26.02.2010

 • С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Кюстендил при РДНСК Югозападен район.
 • 26.02.2010

 • Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник сектор Кюстендил при РДНСК Югозападен район.
 • 26.02.2010

 • Обявява конкурс за длъжността Началник РДНСК Югоизточен район
 • 24.02.2010

 • Обява конкурс за длъжността Началник Сектор Търговище при РДНСК Североизточен район
 • 18.02.2010

 • Обява конкурс за длъжността „младши инспектор” в Сектор „Пловдив” при РДНСК Южен Централен район
 • 18.02.2010

 • Обява конкурс за длъжността „младши инспектор” в Сектор „Пловдив” при РДНСК Южен Централен район
 • 18.02.2010

 • Обява конкурс за длъжността Младши юрисконсулт в Сектор Пазарджик при РДНСК Южен Централен район
 • 17.02.2010

 • Обява конкурс за длъжността Началник Сектор Ямбол при РДНСК Югоизточен район
 • 12.02.2010

 • Обява конкурс за длъжността Началник Сектор Габрово при РДНСК Северен Централен район
 • 12.02.2010

 • Обява конкурс за длъжността Началник Сектор Разград при РДНСК Северен Централен район
 • 12.02.2010

 • Обява конкурс за длъжността  Началник Сектор Видин при РДНСК Северозападен район
 • 11.02.2010

 • Обява конкурс за длъжността Началник Сектор Софийска област при РДНСК Югозападен район
 • 11.02.2010

 • Списък на допуснатите кандидати РДНСК Смолян
 • 17.07.2009

 • Списък на допуснатите кандидати РДНСК Шумен
 • 13.07.2009

 • Списък на допуснатите кандидати РДНСК Разград
 • 04.06.2009

 • Резултати от практическия изпит на кандидатите в конкурса за длъжността младши юрисконсулт в РДНСК - Благоевград
 • 13.05.2009

 • Списък на допуснатите кандидати РДНСК гр. Смолян
 • 11.05.2009

 • Списък на допуснатите кандидати РДНСК гр. Смолян
 • 11.05.2009

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ РДНСК - гр. Търговище
 • 28.04.2009

 • СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ РДНСК - гр. Търговище
 • 28.04.2009

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
  за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт в РДНСК Благоевград

 • 16.04.2009


   ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  © 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта