За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване

 • СЪОБЩЕНИЕ № Св-89/ВТ-179-00-310/2018
  ДО Е. Г. Ц.
  ул. „Г.” № 2, бх. Б, ет.4, ап.19
  гр. Св.


 • 01.02.2019

 • СЪОБЩЕНИЕ № Св-89/ВТ-179-00-313/2018
  ДО П. Н. Ц.
  ул. „Г.” № 2, бх. Б, ет.4, ап.19
  гр. Св.


 • 01.02.2019

 • СЪОБЩЕНИЕ № Св-89/ВТ-179-00-320/2018
  ДО Е. Г. Ц.
  ул. „Г.” № 2, бх. Б, ет.4, ап.19
  гр. Св.