За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.9.2014 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
”СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНСК” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИ

Публична покана - 29.09.2014г.
Приложения - 29.09.2014г.
Приложение 3А и 4А - 29.09.2014г.
Изисквания и указания - 29.09.2014г.

Съобщение относно отваряне на оферти на участниците - 08.10.2014г.

СПРАВКА за изплатените средства, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., по договор № УС-02-42 от 17.11.2014 г. с Мото - Пфое ЕООД - 16.01.2015

СПРАВКА за изплатените средства, за периода от 17.11.2014 г. до 31.11.2014 г., по договор № УС-02-41 от 17.11.2014 г. с Ауто Франс 3000 ЕООД - 19.12.2014

СПРАВКА за изплатените средства, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г., по договор № УС-02-41 от 17.11.2014 г. с Ауто Франс 3000 ЕООД - 19.01.2015

Договор Ауто Франс 3000 ЕООД - 17.11.2014

Договор МОТО-ПФОЕ ЕООД - 17.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 17.04.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 19.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 20.02.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 20.03.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 20.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 20.07.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 20.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 17.09.2015

Информация за извършени плащания - 19.10.2015

Информация за извършени плащания - 19.10.2015

Информация за извършени плащания - 19.11.2015

Информация за извършени плащания - 19.11.2015

Договор № УС-02-41/17.11.2014г. е прекратен на 16.11.2015г., поради изпълнение на обществената поръчка,предмет на договора. - 10.12.2015

Договор № УС-02-42/17.11.2014г. е прекратен на 16.11.2015г., поради изпълнение на обществената поръчка,предмет на договора. - 10.12.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 11.01.2016

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 17.03.2016 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта