За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


28.1.2013 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ, МОНИТОРИ, ПРИНТЕРИ, ФАКСОВЕ, СКЕНЕРИ И МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ НА ДНСК”

        Изисквания и указания

    1. Приложение № 1 –  Списък на техниката, предмет на поръчката;

    2. Приложение № 2 –  Предлагана цена;

    3. Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;

    4. Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

    5. Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

    6. Приложение № 6 – Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП;

    7. Приложение № 7 – Декларация за условията на поръчката;

    8. Приложение № 8 – Справка „Сведение за участника”;

    9. Приложение № 9 – Проект на договор;

  10. Приложение № 10 – Предложение за изпълнение на поръчката


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта