За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


25.7.2013 г.

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА

НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ

АВТОМОБИЛИ НА ДНСК” С ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,

СЪГЛАСНО „ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ № 9018057/25.07.2013 Г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК“ с пет обособени позиции е прекратена, поради това че единствената подадена оферта не отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания.

Обществена поръчка с предмет

 

Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с пет обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;
Обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Деу“;
Обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;
Обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ланд Роувър“;
Обособена позиция 5 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

   
 
Приложения
 
Публична покана
Изисквания и указания
Приложения
Приложение 3А и проложение 4А


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта