За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.5.2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА

НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ
“ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА
КОПИРНИ МАШИНИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДНСК“
СЪГЛАСНО „ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ №9014534/17.04.2013 г.

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Комисията, назначена да организира разглеждането и класирането на подадените от вас предложения, приключи своята работа и класира на първо място предложението на фирма „Дилекс“ ООД, с която предстои да бъде сключен договор за осъществяване на извънгаранционна поддръжка на копирни машини, собственост на ДНСК.
    Благодарим ви за участието и ви пожелаваме успех.

 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта