За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Публичната покана с предмет „Сер

Публичната покана с предмет „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с пет обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;

 

Обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Деу“;

 

Обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;

 

Обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“;

 

Обособена позиция 5 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

 
Публична покана
Изисквания и указания
 
Приложения
 
Приложение 3а и приложение 4а

 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта