За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.12.2012 г.

Обществена поръчка ”ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДНСК”

 

 

Изисквания и указания

Приложение №1 Списък на сградите, собственост на ДНСК

Приложение №2 Списък на служебните автомобили на ДНСК

Приложение №3 Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП

Приложение №4 Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

Приложение №5 Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Приложение №6 Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП

Приложение №7 Декларация за условията на поръчката

Приложение №8 Справка „Сведение за участника”

Приложение №9 Предложение за изпълнение на поръчката - оферта

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта