За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.6.2012 г.

Административна сграда на ДНСК - саниране на фасади

   
 
 
Приложения
Договор СМР
Административни сведения ОБРАЗЕЦ №1
Декларация посещение на обект ОБРАЗЕЦ №2
Декларация подизпълнител ОБРАЗЕЦ №3-ПП
Декларация по чл. 47 от ЗОП - ОБРАЗЕЦ №4
Декларация по чл. 47 от ЗОП - ОБРАЗЕЦ №4.1
Декларация по чл. 47 от ЗОП - ОБРАЗЕЦ №4.2
Декларация основни договори ОБРАЗЕЦ №5-ПП
Декларация работници ОБРАЗЕЦ №6-ПП
Декларация материали ОБРАЗЕЦ №7-ПП
Декларация за гаранционни срокове – ОБРАЗЕЦ №8
График за изпълнение на СМР/СРР/КРР-оферта ОБРАЗЕЦ №9
Ценово предложение ОБРАЗЕЦ №10
Декларация за приемане на договора ОБРАЗЕЦ №11
Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП –ОБРАЗЕЦ №12
Количествено-стойностна сметка
Конкурсни условия при публична покана ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта