За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


08.04.2013 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„Изготвяне на конструктивно обследване на сградата на ДНСК в гр. София, ул.”Алабин” № 35, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на проект за усилване на носещата конструкция на сградата на ДНСК в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 47 и преустройство на сутерена за архивохранилище” с три обособени позиции

Обявление

Решение

Документация

Образци

Техническа спецификация и методика по обособена позиция 1

Техническа спецификация и методика по обособена позиция 2

Техническа спецификация и методика по обособена позиция 3

Отговори на въпроси


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта