За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.3.2014 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35”

     Класиране на участниците в процедура, проведена по реда на глава 8“а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет “Осъществяване на въоръжена физическа охрана в сградите на ДНСК, в гр. София бул. „Христо Ботев” № 47, и ул. „Алабин“ № 35“  24.03.2014

 

Място

Участник

1

„ПС ГАРД“ ЕООД

2

„БАЛКАН СЕКЮРИТИ“ ЕООД

3

„АСО СОФИЯ“ ООД

4

„ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ“ ЕООД

5

„ГРИФОН СЕКЮРИТИ“ ЕООД

6

„КОФ“ ООД

 

Публична покана (PDF)  07.03.2014

Изисквания и указания (DOC) (PDF) 07.03.2014

Приложения (DOCX) (PDF) 07.03.2014 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта