За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.5.2014 г.

Обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП с предмет: 

„Провеждане на обучения за служителите на ДНСК по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за по-качествено изпълнение на служебните им задължения“

Класиране на участниците в процедура, проведена по реда на глава 8“а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Провеждане на обучения за служителите на ДНСК по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за по-качествено изпълнение на служебните им задължения“

 

 10.06.2014 г.

Място

Участник

Точки

1

„Българска консултантска организация“ ЕООД

100

2

Обединение „ЛАФИТ-ФПИ“ 

99.22

 

    Документация 27.05.2014 г.

    Покана 27.05.2014 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-27 от 30.6.2014 г. - 18.11.2014


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта