За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.5.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК

Класиране на участниците в процедура, проведена по реда на глава 8“а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет “Закупуване на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на ДНСК“

27.05.2014 г.

Място

Участник

1

„Вижън Груп България“ ООД

2

„Плесио Компютърс“ ЕАД

3

„Партньорите“ ЕООД

4

„Вали компютърс“ ООД

5

„Смарт Софт“ ЕООД

6

„Специализирани бизнес системи“ АД

7

„Дартек“ ООД

8

„Контракс“ АД

9

„Стемо“ ООД

10

„БГ Офис“ ЕООД

11

„Риск Електроник“ ООД

12

„Дилекс“ ООД

13

„Айфест“ ЕООД

14

„Ресет Компютърс“ ЕООД

Покана 08.05.2014 г. 

Изисквания и указания 08.05.2014 г.

Приложения 08.05.2014 г.

Отговор на въпрос: Допуска ли Възложителя поддръжка на хартия с тегло 64 g/m² през касетата за хартия, каквато е през байпаса тавата? 14.05.2014 г. ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта