За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.2.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕT ПОЧИСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДНСК

Класиране на участниците в процедура, проведена по реда на глава 8“а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Почистване на административните сгради, собственост на ДНСК“.  12.03.2014

Място

Участник

1

„РАЙТ КЛИЙНИНГ“ ООД

2

ЕТ „ПЛАМЕКС-Пламен Михайлов“

3

„АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП“ АД

4

„КОМЕКС РМ“ ЕООД

5

„ЕЛ ЕМ ДЖИ-ВИ ЕН“ ЕООД

6

„ВАСИЛКА СОФИЯ“ ЕООД

Публична покана (PDF) 21.02.2014

Изисквания и указания (DOCX Word) (PDF) 21.02.2014

Приложения (DOCX Word)  (PDF) 21.02.2014

Списък административни сгради (XLSX Excel)  (PDF)  21.02.2014

Техническо задание (PDF)  21.02.2014

При проблем с отварянето на файлове DOCX и XLSX повече информация тук

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 17.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 15.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 14.01.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 12.02.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 10.04.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 06.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 01.07.2015 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта