За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.12.2015 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК В ГР. СОФИЯ, БУЛ. ”ХРИСТО БОТЕВ” № 47 И УЛ.”АЛАБИН” № 35“

Съобщение до медиите - 08.12.2015

Покана - 08-12.2015

Изисквания и указания -08.12.2015

Приложения - 08.12.2015

Протокол - 18.12.2015

Договор - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 17.03.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 19.05.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

 

Последно плащане-12.05.2016г. - 13.06.2016г.

Изплатена сума по договора – 13295,40 лв. без ДДС. - 13.06.2016г.

Договорът е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 12.05.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 13.06.2016г.


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта