За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.3.2015 г.

Публична покана

"Физическа охрана и охрана със СОТ на административните сгради на ДНСК" с две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 с предмет "Осъществяване на въоръжена физическа охрана в сградите на ДНСК, в гр. София, бул. "Христо Ботев" № 47 и ул. "Алабин" № 35" и
Обособена позиция 2 с предмет "Охрана със СОТ на административните сгради на ДНСК", съгласно приложен списък.

 

Покана 18.03.2015г.

Изисквания и указания 18.03.2015г.

Приложения 18.03.2015г.

Съобщение отностно отваряне на офертите 30.03.2015г.

Класиране на участниците 03.04.2015г.

08.04.2015г. Договор обособена позиция 1

08.04.2015г. Договор обособена позиция 2

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-7 от 08.04.2015г. с предмет "Охрана на обекти на ДНСК /Приложение № 1/ със сигнално-охранителна техника" - 19.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-7 от 08.04.2015г. с предмет "Охрана на обекти на ДНСК /Приложение № 1/ със сигнално-охранителна техника" - 17.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-7 от 08.04.2015г. с предмет "Охрана на обекти на ДНСК /Приложение № 1/ със сигнално-охранителна техника" - 12.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-6 от 08.04.2015г. с предмет "Организация и осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на адм. сграда на ДНСК на бул. Хр. Ботев № 47 и 12-часова дневна въоръжена физическа охрана на адм. сграда на ДНСК на ул. Алабин № 35" - 19.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-6 от 08.04.2015г. с предмет "Организация и осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на адм. сграда на ДНСК на бул. Хр. Ботев № 47 и 12-часова дневна въоръжена физическа охрана на адм. сграда на ДНСК на ул. Алабин № 35" - 20.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-7 от 08.04.2015г. с предмет "Организация и осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на адм. сграда на ДНСК на бул. Хр. Ботев № 47 и 12-часова дневна въоръжена физическа охрана на адм. сграда на ДНСК на ул. Алабин № 35" - 17.09.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-6 от 08.04.2015г. с предмет "Организация и осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на адм. сграда на ДНСК на бул. Хр. Ботев № 47 и 12-часова дневна въоръжена физическа охрана на адм. сграда на ДНСК на ул. Алабин № 35" - 17.09.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 19.10.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 19.10.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1- 19.11.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2- 19.11.2015

Договор за продължаване на договор - 10.12.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Анекс прекратяване - 28.12.2015

Информация за извършени плащания - 11.01.2016

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 17.03.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 19.05.2016

Последно плащане по договора за обособена позиция 1 – 02.03.2016г. - 19.05.2016г.

Последно плащане по договора за обособена позиция 2 – 20.04.2016г. - 19.05.2016г.

Изплатена сума по договора  за обособена позиция 1 – 25734,90 лв. без ДДС. - 19.05.2016г.

Изплатена сума по договора  за обособена позиция 2 – 10141,24 лв. без ДДС. - 19.05.2016г.

Договорът по обособена позиция 1 е прекратен на основание чл. 13 от същия с анекс.  - 19.05.2016г.

Договорът по обособена позиция 2 е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 20.04.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 19.05.2016г.

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта