За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.3.2015 г.

Публична покана

„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и
Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.

Покана 18.03.2015г.

Изисквания и указания 18.03.2015г.

Приложения 18.03.2015г.

Отговори на въпроси 25.03.2015г.

Съобщение относно отваряне на офертите 30.03.2015г.

Протокол класиране на участниците 08.04.2015г.

11.05.2015г. Договор обособена позиция №1

11.05.2015г. Договор обособена позиция №2

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-12 от 11.05.2015г. с предмет "Абонаментно поддържане на копирните машини на ДНСК по Приложение № 1А" - 20.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-11 от 11.05.2015г. с предмет "Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютри, монитори, принтери, факсове, скенери и мрежово оборудване на ДНСК по Приложение № 1" - 20.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-12 от 11.05.2015г. с предмет "Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютри, монитори, принтери, факсове, скенери и мрежово оборудване на ДНСК по Приложение № 1" - 17.09.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-11 от 11.05.2015г. с предмет "Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютри, монитори, принтери, факсове, скенери и мрежово оборудване на ДНСК по Приложение № 1" - 17.09.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1-19.10.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2-19.10.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 19.11.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 19.11.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1- 18.12.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 18.12.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1- 11.01.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 15.02.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 17.03.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 17.03.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 15.04.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 15.04.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 19.05.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 19.05.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 17.06.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 17.06.2016

Последно плащане по договора за обособена позиция 1 – 27.05.2016г. - 17.06.2016 г.

Последно плащане по договора за обособена позиция 2 – 27.05.2016г. - 17.06.2016 г.

Изплатена сума по договора  за обособена позиция 1 – 47508,06 лв. без ДДС. - 17.06.2016 г.

Изплатена сума по договора  за обособена позиция 2 – 18152,16 лв. без ДДС. - 17.06.2016 г.

Договорът по обособена позиция 1 е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 27.05.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 17.06.2016 г.

Договорът по обособена позиция 2 е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 27.05.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 17.06.2016 г.

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта