За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


02.4.2015 г.

Публична покана с предмет „Почистване на административните сгради на ДНСК“

Покана 02.04.2015г.

Изисквания и указания - 02.04.2015 г.

Приложения - 02.04.2015 г.

Техническо задание (Приложение 1 и 1А) - 02.04.2015 г.

 

Отговори на въпрос: "Може ли да подаде оферта за участие фирма вписана в регистъра на специализираните предприятия
и кооперации с увреждания, тъй като предмета на поръчката е включен в списък на
произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните
услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с
увреждания по реда на ЗОП и какви права има при участие?" 08.04.2015г.

Съобщение относно отваряне на офертите 16.04.2015г.

Протокол класиране на участниците 20.04.2015г.

Договор 30.04.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 16.07.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 17.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 17.09.2015

Информация за извършени плащания - 19.10.2015

Информация за извършени плащания - 19.11.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Последно плащане-13.07.2016г. - 12.08.2016г.

Изплатена сума по договора – 41368,10 лв. без ДДС. - 12.08.2016г.

Договорът е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 13.07.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 12.08.2016г.

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта