За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.3.2016 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" чрез публична покана с предмет
„Закупуване на четири броя употребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК"

Покана - 15.03.2016

Съобщение до медиите - 15.03.2016

Изисквания и указания - 15.03.2016

Приложения - 15.03.2016

Протокол избор на изпълнител - 15.04.2016

Договор - 20.04.2016

Извършени плащания 17.06.2016

Плащане-25.05.2016г.

Изплатена сума по договора - 41333,32 лв. без ДДС, 41 600,00 лв. без ДДС;

Договорът е изпълнен с извършване на дължимото плащане на 25.05.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия - 17.06.2016  


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта