За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.12.2015 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:
“Застарховане на имуществото и служителите на ДНСК“ с пет обособени позиции.

Обособена позиция 1 „Застраховане на сградите, собственост на ДНСК“;
Обособена позиция 2 „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Автокаско“;
Обособена позиция 3 „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Гражданска отговорност“;
Обособена позиция 4 „Застраховане на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка „Злополука“;
Обособена позиция 5 „Застраховане на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка „Живот“.

Съобщение до медиите - 7.12.2015

Публична покана - 7.12.2015

Изисквания и указания - 7.12.2015

Приложения 1 и 2 - 7.12.2015

Приложения 3, 3а, 4 и 5 -7.12.2015

Протокол - 18.12.2015

Застрахователни полици по Обособена позиция 3 -23.12.2015

Застрахователни полици по Обособена позиция 1 -28.12.2015

Застрахователни полици по Обособена позиция 2 -28.12.2015

Застрахователни полици по Обособена позиция 4 -28.12.2015

Застрахователни полици по Обособена позиция 5 -28.12.2015

Застрахователна полица № 0820011150089/23.12.2015 по обособена позиция 1 е изпълнена, съгласно посочените в нея срокове, обем и условия, в 24:00 часа на 31.12.2016г. с изтичането на срока ѝ. - 04.01.2017 г.
Застрахователна полица № 62000088/18.12.2015 по обособена позиция 4 е изпълнена, съгласно посочените в нея срокове, обем и условия, в 24:00 часа на 31.12.2016г. с изтичането на срока ѝ. - 04.01.2017 г.
Застрахователна полица № 70000190/18.12.2015 по обособена позиция 5 е изпълнена, съгласно посочените в нея срокове, обем и условия, в 24:00 часа на 31.12.2016г. с изтичането на срока ѝ. - 04.01.2017 г.

 Дати на изпълнение на застрахователните полици по обособена позиция 3 

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта