За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.3.2016 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" чрез публична покана с предмет
„Охрана на обекти на ДНСК със сигнално - охранителна техника", както и "Осигуряване на
физическа охрана на административните сгради на ДНСК на адрес гр. София, бул. "Христо Ботев" 47 и ул. "Алабин" 35"

Покана - 15.03.2016

Съобщение до медиите - 15.03.2016

Изисквания и указания - 15.03.2016

Приложения - 15.03.2016

Протокол за избор на изпълнител - 05.04.2016

Договор обособена позиция №1 - 08.04.2016

Договор обособена позиция №2 - 08.04.2016

Договори с подизпълнители по обособена позиция 2 - 19.04.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Информация за извършени плащания - 19.09.2016

Информация за извършени плащания - 19.09.2016

Информация за извършени плащания - 20.10.2016

Информация за извършени плащания - 20.10.2016

Информация за извършени плащания - 18.11.2016

Информация за извършени плащания - 28.11.2016

Информация за извършени плащания - 19.12.2016

Информация за извършени плащания - 19.12.2016

Информация за извършени плащания - 20.01.2017

Информация за извършени плащания - 20.01.2017


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта