За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.12.2015 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
”СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНСК” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;

Обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;

Обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“;

Обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

Съобщение - 23.12.2015

Покана - 23.12.2015

Изисквания и указания - 23.12.2015

Приложения - 23.12.2015

Приложение 3А и 4А - 23.12.2015

Протокол за избор на изпълнител 19.01.2016

 

Договор обособена позиция 1  - 26.01.2016

Договор обособена позиция 2,3,4  - 26.01.2016

 

Информация за извършени плащания - 17.03.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 19.05.2016

Информация за извършени плащания - 19.05.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Информация за извършени плащания - 19.09.2016

Информация за извършени плащания - 20.10.2016

Информация за извършени плащания - 18.11.2016

Информация за извършени плащания - 19.12.2016

Информация за извършени плащания - 20.01.2017


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта