За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


06.01.2015 г.

Публичнa поканa

    Обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на ДНСК"

Покана 06.01.2015г.

Изисквания и указания 06.01.2015г.

Приложения 06.01.2015г.

Съобщение относно отваряне на офертите 16.01.2015г.

Протокол класиране 20.01.2015г.

Договор 12.02.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-1 от 12.02.2015г. с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия, описани в Приложение № 1" - 20.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-1 от 12.02.2015г. с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия, описани в Приложение № 1" - 19.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-1 от 12.02.2015г. с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия, описани в Приложение № 1" - 17.07.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-1 от 12.02.2015г. с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия, описани в Приложение № 1" - 20.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-1 от 12.02.2015г. с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия, описани в Приложение № 1" - 17.09.2015

Информация за извършени плащания - 19.10.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Последно плащане-06.04.2016г.  -15.04.2016 г.

Изплатена сума по договора – 29435,20 лв. без ДДС. - 15.04.2016 г.

Договорът е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 06.04.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 15.04.2016 г.

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта