За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


3.12.2014 г.

Застраховане на имуществото и служителите на ДСНК" с пет обособени
позиции, както следва: 1.1. Обособена позиция 1 „Застраховане на сградите,
собственост на ДНСК"; 1.2. Обособена позиция 2 „Застраховане на
автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Автокаско"; 1.3.
Обособена позиция 3 „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със
застраховка „Гражданска отговорност"; 1.4. Обособена позиция 4 „Застраховане
на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка „Злополука"; 1.5. Обособена
позиция 5 „Застраховане на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка
„Живот". Към документацията са приложени списъци на автомобилите,
собственост на ДНСК и на сградите, собственост на ДНСК.

Публична покана 03.12.2014г.

Изисквания и указания 03.12.2014г.

Приложения 1 и 2 03.12.2014г.

Приложения 3, 3а, 4 и 5 03.12.2014г.

Съобщение относно отваряне на офертите 10.12.2014г.

Класиране на участниците 17.12.2014г.

Застрахователна полица "Индустриалиен пожар" 19.12.2014г.

Застрахователна полица групова застраховка "Злополука" 19.12.2014г.

Застрахователна полица "Гражданска отговорност" 19.12.2014г.

Застрахователна полица "Каско на МПС" 19.12.2014г.

ПОЛИЦА по застрахователен договор № 70000134 по групова рискова застраховка „Живот" 19.12.2014г.

СПРАВКА за изплатените средства, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., по договор № 70000134/18.12.14г. с ЖЗК СЪГЛАСИЕ ЕАД - 16.01.2015

СПРАВКА за изплатените средства, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., по застрахователни полици с ЗАД Виктория - 16.01.2015

Дати на изпълнение на застрахователни полици по обособени позиции 1,2,3,4 и 5 - 18.01.2016

 

 

 

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта