За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.11.2015 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:

„СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНСК“ с четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;

Обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;

Обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ланд Ровър“;

Обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

Публична покана - 20.11.2015

Съобщение до медиите - 20.11.2015

Изисквания и указания - 20.11.2015

Приложения - 20.11.2015

Приложения 3А и 4А -20.11.2015

Протокол - 12.12.2015


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта