За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.7.2015 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет
 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК”
с две обособени позиции, както следва:
обособена позиция 1 с предмет „УНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“ И
обособена позиция 2 с предмет „НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“

Публична покана - 29.07.2015

Изисквания и указания - 29.07.2015

Приложения - 29.07.2015

Съобщение относно отваряне на оферти - 10.08.2015

Протокол за избор на изпълнител - 21.08.2015

Договор по обособена позиция 1 - 01.09.2015

Договор по обособена позиция 2 - 01.09.2015

Информация за извършени плащания - 19.11.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 11.01.2016

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 17.03.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 19.05.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Информация за извършени плащания - 19.09.2016

Информация за извършени плащания - 20.10.2016

Последно плащане по договора за обособена позиция 1 – 27.09.2016г. - 20.10.2016г.

Последно плащане по договора за обособена позиция 2 – 27.09.2016г. - 20.10.2016г.

Изплатена сума по договора  за обособена позиция 1 – 9600,97 лв. без ДДС. - 20.10.2016г.

Изплатена сума по договора  за обособена позиция 2 – 5215,98 лв. без ДДС. - 20.10.2016г.

Договорът по обособена позиция 1 е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 27.09.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 20.10.2016г.

Договорът по обособена позиция 2 е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 27.09.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 20.10.2016г.

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта