За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


13.10.2015 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕT

„ЗАКУПУВАНЕ НА 4 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛА СРЕДЕН КЛАС, ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК“

Публична покана - 13.10.2015

Изисквания и указания - 13.10.2015

Приложения - 13.10.2015

Съобщение относно отваряне на оферти - 23.10.2015

Протокол за избор на изпълнител - 16.11.2015

Договор - 20.11.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Последно плащане-09.12.2015г.

Изплатена сума по договора - 41333,32 лв. без ДДС, 49600,00 лв.с ДДС;

Договора е изпълнен на 09.12.2015г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия-04.01.2016г.

 

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта