За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.05.2017 г.

Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с четири обособени позиции:

обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;
обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;
обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“ и
обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“

Обява - 22.05.2017

Приложения - 22.05.2017

Приложения 3А и 4А - 22.05.2017

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - 01.06.2017

Протокол №1 - 06.06.2017

Протокол №2 - 12.07.2017

Доклад - 12.07.2017

Съобщение по чл.193 от Закона за обществени поръчки - 12.07.2017

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта