За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.10.2017 г.

Обява № 2017-3

Предмет на поръчката „Закупуване на служебни автомобили за нуждите на ДНСК“

Обявление 23.10.2017

Приложения 23.10.2017

Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти - 01.11.2017

Протокол №1 -10.11.2017

Протокол №2 -17.11.2017

Доклад - 17.11.2017

Договор - 11.12.2017

Приложения Договор - 11.12.2017


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта