За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.9.2017 г.

Обява №2017-2

Предмет на поръчката: “Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с четири обособени позиции: обособена позиция

 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“; обособена позиция

2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“; обособена позиция

3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“ и обособена позиция

4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

Обявлние 14.9.2017 г.

Приложение №1 - 14.9.2017 г.

Приложения А3 и А4 - 14.9.2017 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - 26.09.2017 г.

Протокол - 11.10.2017

Договор 1 - 20.10.2017

Договор 2 - 20.10.2017

Договор 3 - 20.10.2017

Договор 4 - 20.10.2017


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта