За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.7.2016 г.

Обява № 2016-1

Предмет на поръчката:

„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК"
с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 с предмет
„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и

Обособена позиция 2 с предмет
„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - 19.07.2016

Приложения - 19.07.2016

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - 26.07.2016

Протокол№1 -03.08.2016

Протокол№2 - 11.08.2016

Протокол №3 - 12.09.2016

Окончателен протокол - 12.09.2016

Договор обособена позиция №1 - 21.09.2016

Договор обособена позиция №2 - 05.10.2016


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта