За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.10.2017 г.

Обява №2017-4

Обществена поръчка

 

Обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната
техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции,
както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и из вънгаранционно обслужване на
компютьрната техника и мрежовото оборудване на ДНСК" и Обособена позиция 2 с предмет
„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК".

 

Обвявление - 26.10.2017 г.

Приложения - 26.10.2017 г.

Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти - 6.11.2017

Протокол - 21.11.2017

Съобщение за прекратяване - 21.11.2017


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта