За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.10.2017 г.

Обява №2017-5

Обществена поръчка

 

Обществена поръчка с предмет : „Закупуване на компютърни конфигурации и мултифункционални
устройства за нуждите на ДНСК" с две обособени позиции, както следва:
1.Обособена позиция 1 „Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на ДНСК" ;
2.Обособена позиция 2 „Закупуване на мултифункционални устройства за нуждите на ДНСК" .

 

Обявление - 26.10.2017 г.

Приложения- 26.10.2017 г.

Писмени разяснения по поставени въпроси - 31.10.2017

Протокол избор на изпълнители - 10.11.2017 г.

Доклад отказ на участник - 17.11.2017 г.

Договор Обособена позиция 2 - 01.12.2017 г.

Приложения към Договор Обособена позиция 2 - 01.12.2017 г.

Договор Обособена позиция 1 - 11.12.2017 г.

Приложения към Договор Обособена позиция 1 - 11.12.2017 г.


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта