За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.11.2016 г.

Обява № 2016-2

Предмет на поръчката: „Закупуване на два броя употребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК“

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 09.11.2016

Приложения - 09.11.2016

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - 17.11.2016

Протокол - 01.12.2016

Договор - 12.12.2016


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта