За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.9.2015 г.

Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи истройства с марката Hewlett-Packard"

    ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка РД-02-29-177 от 16.06.2015г. с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи истройства с марката Hewlett-Packard"

Информация за извършени плащания - 17.09.2015

Информация за извършени плащания - 19.10.2015

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Изпълнени договори - 01.06.2015


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта