За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.2.2016 г.

Договор - "Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти на безналично плащане" № РД-02-29-10/10.02.2016г.

Договор -10.02.2016

15.04.2016 г.

17.06.2016 г.

18.07.2016 г.

18.08.2016 г.

19.09.2016 г.

20.10.2016 г.

18.11.2016 г.

19.12.2016 г.

20.01.2017 г.


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта