За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия на ДНСК
Доклади за дейността на ДНСК
Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Съдебна практика

 • Решение № 11348 от 09.08.2013 по адм. дело № 5892/2013
 • 02.09.2013

 • Решение № 11343 от 09.08.2013 по адм. дело № 6243/2013
 • 02.09.2013

 • Решение № 8756 от 17.06.2013 по адм. дело № 5904/2013
 • 02.09.2013

 • Решение № 3822 от 19.03.2013 по адм. дело № 1693/2013
 • 02.09.2013

 • Решение N 12748 от 25.11.2008 г. по адм. дело N 6925/2008
 • 02.09.2013

 • Решение N 13017 от 01.12.2008 г. по адм. дело N 6926/2008
 • 02.09.2013

 • Решение N 13015 от 01.12.2008 г. по адм. дело N 8685/2008
 • 02.09.2013

 • Решение N 12878 от 27.11.2008 г. по адм. дело N 6862/2008
 • 02.09.2013


   ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  © 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта