За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия на ДНСК
Доклади за дейността на ДНСК
Обявление по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Административни услуги
   Е-услуги
   Обратна връзка
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Централно управление

гр

Централно управление

гр. София 1606
бул. "Христо Ботев" № 47  

РЪКОВОДСТВО

 

арх. Иван Несторов – Началник на ДНСК

инж. Емилия Йорданова - Зам.-началник на ДНСК

Гергана Благиева – Главен секретар на ДНСК

ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

 

директор дирекция: Звезделина Иванова

 

отдел “Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността”

 

началник отдел:

 

отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване”

 

началник отдел: Цветоплама Чипева

 

отдел „Административно-правно обслужване, координация и отчет”

 

началник отдел: Нели Тодорова

ДИРЕКЦИЯ “ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ”

 

директор дирекция: арх. Петър Духлински

 

отдел “Оперативна дейност”

 

началник отдел: инж. Йордан Оклев

отдел “Вътрешен контрол и изпълнение

вр.и.д. началник отдел: вр.и.д. инж. Бояна Роглева

 

отдел “Специализирано обслужване, регистър консултанти”

 

началник отдел: Димитър Грозданов

ДИРЕКЦИЯ “СТРОИТЕЛЕН И УСТРОЙСТВЕН КОНТРОЛ”

 

директор дирекция: инж. Георги Даракчиев

 

отдел “Строителен контрол”

 

началник отдел: инж.Васил Кралев

 

отдел “Устройствен контрол”

 

началник отдел: арх. Виктор Павлов

 

отдел “Правно-нормативно обслужване”

 

началник отдел: Мария Иванова Апостолова

 

Център за обслужване на клиента
тел. 9159 137 , факс 952 19 91
Работно време: от 9.00 до 17.30 часа

e-mail: dnsk(a)dnsk.mrrb.government.bg
заменете
(a) с @

 

Пресцентър на ДНСК

тел. (02) 9159165

e-mail: dnsk(a)dnsk.mrrb.government.bg

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта