За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Политика за защита на личните данни
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия на ДНСК
Доклади за дейността на ДНСК
Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Регионални дирекции

РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

ДИРЕКЦИЯ

НАЧАЛНИК

тел.

код.

служ. тел.

1

РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН гр.София, ул. Алабин №35

инж. Пламен Трифонов

02

8107 618

1.1.

*РО НСК Благоевград

гр. Благоевград– 2700

бул. Иван Михайлов №49, п.к. 41

инж. Асен Йорданин

073

83 15 43ф

83 15 39

1.2.

РО НСК Кюстендил

гр. Кюстендил – 2500

ул. Цар Освободител №15

инж. Параскева Мицова

078

54 83 06ф

54 88 50

1.3.

РО НСК Перник

гр. Перник – 2300

ул. Търговска №46

инж. Васил Мариянов

076

60 01 12

60 20 88ф

1.4.

РО НСК Софийска област

гр.София - 1000

ул. Алабин №35

инж. Анатолий Младенов

02

988 03 22

987 50 56ф

1.5.

РО НСК София

гр.София - 1000

ул. Алабин №35,  ет. 3

инж. Йелика Унгузова

02

989 22 57ф

8107651

2

РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН гр.Враца, ул. Христо Ботев №46, п.к.262

инж. Мирослав Николов

092

62 74 85ф

2.1.

РО НСК Видин

гр. Видин - 3700

пл. Бдинци №1, п.к.158

инж. Виолета Пенева

094

601 228ф

601 353

2.2.

РО НСК Враца

гр. Враца – 3000

ул. Христо Ботев №46, п.к.262

инж. Тодорка Георгиева

092

62 23 29ф

62 22 84

2.3.

РО НСК Ловеч

гр. Ловеч – 5500

бул. България №3, ет 5,  п.к. 61

инж. Ивелина Радевска

068

601 794

601 796ф

2.4.

РО НСК Монтана

гр. Монтана –3400

ул.Ал.Стамболийски 12, п.к.279

инж. Елина Стаменова – Йочева

096

30 30 40ф

30 30 41

2.5.

РО НСК Плевен

гр. Плевен – 5800

ул. Дойран №160, ет.6, сградата на СМК

инж. Николай Начев

064

80 15 42ф

80 10 59

3.

РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН гр.Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 47

инж. Мария Дончева

032

60 48 77

3.1.

РО НСК Кърджали

гр. Кърджали - 6600

бул.Републиканска 25, пк.5

инж. Диян Катранджиев

0361

6 22 21

6 22 32ф

3.2.

РО НСК Пазарджик

гр. Пазарджик – 4400

бул. Генерал Гурко №3А

инж. Руслан Райчев

034

44 35 22ф

44 55 31

3.3.

РО НСК Пловдив

гр. Пловдив – 4000

ул. Цанко Дюстабанов 47

инж. Юлиан Попов

032

63 42 54ф

60 48 76

3.4.

РО НСК Смолян

гр. Смолян – 4700

бул. България №14, п.к. 81

инж. Иван Пейков

0301

62 846

3.5.

РО НСК Хасково

гр. Хасково - 6300

ул. Ивайло №1

инж. Анна Джурова

038

66 13 60ф

62 49 88

4.

РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН гр.Русе, ул. Отец Паисий №5, п.к.44

инж. Кремена Попова

082

820 266ф

820 265

4.1.

РО НСК Велико Търново

гр. Велико Търново – 5000

ул. Цар Теодор Светослав №59, ет.7, п.к.470

инж. Петя Бакалова

062

62 05 28ф

63 04 05

4.2.

РО НСК Габрово

гр. Габрово – 5300

пл. Възраждане №3, eт.3, п.к.145

инж. Евгения Живкова

066

801 371

801 368 ф

4.3.

РО НСК Разград

гр. Разград – 7200

бул. България №15, ет.5

инж. Любомира Ангелова

084

66 13 93

66 13 93ф

4.4.

РО НСК Русе

гр. Русе – 7000

ул. Отец Паисий №5, п.к.44

инж. Диана Траянова

082

820 267

820 270

4.5.

РО НСК Силистра

гр. Силистра – 7500

Централна поща п.к. 96, ул. Илия Блъсков 1

инж. Надежда Димитрова

086

821 966ф

821 922

5

РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

гр.Бургас бул.Стефан Стамболов №120

инж. Милен Ненчев

056

81 33 56

5.1.

РО НСК Бургас

гр. Бургас – 8000

бул. Стефан Стамболов №120, ет.5

инж. Янчо Райков

056

81 33 56ф

81 33 57

5.2.

РО НСК Сливен

гр. Сливен – 8800

бул.Хаджи Димитър №41, ет.3, п.к.120

инж. Снежанка Генова

044

624 359ф

622 378

5.3.

РО НСК Стара Загора

гр. Стара Загора – 6000

ул.Цар Симеон Велики №1

вр.и.д инж. Пенка Маринова

042

62 27 59ф

63 84 40

5.4.

РО НСК Ямбол

гр. Ямбол – 8600

пл. Освобождение №7,ет.3, п.к. 55

инж. Таня Калудова

046

66 39 39ф

66 39 26

6.

РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН гр.Варна бул. Цар Освободител №76Г

инж. Кирил Москов

052

699 565

6.1

РО НСК Варна

гр. Варна – 9000

бул. Цар Освободител №76Г, п.к.249

инж. Петя Живкова

052

635 176

63 44 00ф

6.2.

РО НСК Добрич

гр. Добрич – 9300

бул. Добруджа №28, ет. 1

вр.и.д инж. Радослав Великов

058

601 042ф

600 998

6.3.

РО НСК Търговище

гр. Търговище - 7700

ул. Преслав №2, п.к.183

вр.и.д. инж. Диана Драгнева

0601

6 36 18ф

6 57 39

6.4.

РО НСК Шумен

гр. Шумен – 9700

ул.  Съединение №107, п.к.117

Вр.И.Д. инж. Диана Димитрова - Атанасова

054

802 666ф

830 599

 

* РО НСК – Регионален отдел „Национален строителен контрол“


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта