За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Политика за защита на личните данни
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия на ДНСК
Доклади за дейността на ДНСК
Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности съгласно чл. 6 от ЗПКОНПИ и на лицата по § 2, ал. 1, т. 1  от преходните и заключителни разпоредби на ЗПКОНПИ, назначени след влизане в сила на закона.

Лицата, заемащи висши публични длъжности и тези по § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), назначени след 22 януари 2018 г., чиито орган по назначаването е началника на дирекция за национален строителен контрол, са подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал .1 , т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ.

 • Марта Маркова

 • 03.12.2018

 • Иваничка Каменова

 • 03.12.2018

 • Спас Георгиев

 • 03.12.2018

 • Стоян Ангелов

 • 03.12.2018

 • Марина Драганова

 • 26.11.2018

 • Елеонора Корчева

 • 26.11.2018

 • Нора Кравева

 • 13.11.2018

 • Милена Александрова

 • 09.11.2018

 • Пене Трайков

 • 09.11.2018

 • Вероника Миланова

 • 21.09.2018

 • Тодорка Иванова

 • 21.09.2018

 • Михаела Ангелова

 • 21.09.2018

 • Михаела Ангелова

 • 21.09.2018

 • Ивелина Атанасова

 • 05.09.2018

 • Милена Янчева

 • 05.09.2018

 • Христо Талев

 • 05.09.2018

 • Петя Гаджанова

 • 17.08.2018

 • Дора Керефейска

 • 13.08.2018

 • Гергана Благиева

 • 09.07.2018

 • Даниела Истаткова

 • 09.07.2018

 • Иван Досев

 • 09.07.2018

 • Петър Духлински

 • 09.07.2018

 • Силвия Василева

 • 09.07.2018

 • Кирил Москов

 • 09.07.2018

 • Иван Пейков

 • 09.07.2018

 • Господинка Господинива

 • 09.07.2018

 • Петя Живкова

 • 09.07.2018

 • Детелин Събев

 • 09.07.2018

 • Елеонора Ангелкова

 • 09.07.2018

 • Виолета Амзина

 • 09.07.2018

 • Ирена Сирашка - Маркова

 • 09.07.2018

 • Грациела Петрунова

 • 09.07.2018

 • Анелия Додекова

 • 09.07.2018

 • Ива Димитрова

 • 09.07.2018

 • Валентин Великов

 • 09.07.2018

 • Рая Георгиева

 • 09.07.2018

 • Мария Дончева

 • 09.07.2018

 • Кремена Попова

 • 09.07.2018

 • Милен Ненчев

 • 09.07.2018

 • Мирослав Николов

 • 09.07.2018

 • Пламен Трифонов

 • 09.07.2018


   ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  © 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта