За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Политика за защита на личните данни
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия на ДНСК
Доклади за дейността на ДНСК
Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Доклади за дейността на ДНСК

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2017 г.
 • 02.03.2018

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2016 г.
 • 19.01.2017

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2015 г.
 • 17.02.2016

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2014 г.
 • 06.03.2015

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2013 г.
 • 28.02.2014

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2012 г.
 • 04.03.2013

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2011 г.
 • 07.02.2012

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2010 г.
 • 08.02.2011

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2009 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2008 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2007 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2006 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейноста на ДНСК за 2005 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2004 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2003 г.
 • 07.09.2010

 • Доклад за дейността на ДНСК за 2002 г.
 • 07.09.2010


   ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  © 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта