За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия на ДНСК
Доклади за дейността на ДНСК
Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Мнения за WEB-страницата

Обратна информация относно уеб страницата на ДНСК
Моля използвайте тази форма, за да ни кажете какво е Вашето мнение за уеб страницата на ДНСК, или ако имате идеи как тя да стане още по-полезна за различните групи потребители. Ако искате да се свържете с ДНСК относно обща информация и запитвания за дейността на ДНСК, моля използвайте формуляра Обща информация и запитвания за дейността на ДНСК.
 
Моля попълнете Вашето име и e-mail адрес в горните полета, изберете едно от полетата, което най-добре описва Вашият профил (гражданин на София, гражданин на друг град, представител на браншова организация, представител на държавна институция), в капацитета, в който използвате уеб страницата на ДНСК, и напишете Вашите коментари.
 
Натиснете бутона “Изпращане”, за да изпратите Вашето съобщение.
 

Вашето име

Вашият e-mail адрес
Вашият пощенски адрес
Моля проверете дали сте попълнили информацията коректно, в противен случай ние няма да сме в състояние да Ви отговорим.
Изберете едно от полетата, което най-добре описва Вашият профил в капацитета в който използвате уеб страницата
Профил

Коментари

Полетата маркирани със син цвят са задължителни. Моля проверете дали са попълнени преди да изпратите.

 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта